Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Strefa Rodzica / Terminarz zebrań z rodzicami

LINK DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS

https://portal.librus.pl/szkola

NOWY TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI W I OKRESIE

ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 DATA

 

DZIEŃ TYGODNIA

RODZAJ ZEBRANIA

18.12.2020R.

 

 

 

 

 

 

21.12.2020R.

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

KL. I-III GODZ.18.00

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

KL. IV-VI GODZ. 18.00

 

KL. VII-VIII GODZ. 19.00

 

 

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI - platforma TEAMS-logowanie na konto ucznia.

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ŚRÓDROCZNYCH NIEDOSTATECZNYCH I NAGANNYCH ZACHOWANIA- KLASY IV-VIII.

WAŻNE!!!

RODZIC POTWIERDZA W FORMIE PISEMNEGO OŚWIADCZENIA  OTRZYMANIE  INFORMACJI  NA PLATFORMIE LIBRUS – WIADOMOŚCI O WW OCENACH.

29.01.2021R.

PIĄTEK

ZEBRANIA Z RODZICAMI (w przypadku zdalnego nauczania platforma TEAMS-logowanie na konto ucznia).

 

INFORMACJA O  OCENACH ŚRÓDROCZNYCH – (w przypadku zdalnego nauczania - wiadomość on-line w Librusie).

OCENY ZA I OKRES SĄ WYSTAWIANE DO 26.01.2021R.

UWAGA – TERMINARZ I FORMA SPOTKAŃ Z RODZICAMI MOŻE ULEC ZMIANIE!

 

 DATA/DZIEŃ TYGODNIA

TYP RADY PEDAGOGICZNEJ

28.01.2021R.

CZWARTEK

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA

11.02.2021R.

CZWARTEK

 

RADA PEDAGOGICZNA PODSUMOWUJĄCA PRACĘ SZKOŁY ZA I OKRES 2020/2021

 Pliki do pobrania

0
Bezpłatne seminarium dla rodziców

0
Projekt edukacyjny "Moja Przyszłość"- ogłoszenie

0
Projekt edukacyjny "Moja Przyszłość"- regulamin naboru

0
Projekt edukacyjny "Moja Przyszłość"- zarządzenie o regulaminie

0
Projekt edukacyjny "Moja Przyszłość"- formularz zgłoszeniowy

0
UWAGA DOPALACZE! WAŻNE INFORMACJE

0
ŚWIETLICA UL. LASKOWA 4 ZAPRZASZA

0
USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ

0
Harmonogram zebrań z rodzicami 2020/2021