Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Szkoła / Aktualności

13-10-2020

KONKURS PLASTYCZNY

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice/Opiekunowie,Serdecznie
zapraszamy Was do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „Rolnik
jak malowany”, dedykowanego dzieciom w wieku od 4 do 9 lat oraz ich
rodzicom/opiekunom.Konkurs
nie jest skomplikowany i ma na celu umożliwienie dzieciom zaprezentowania
swojego talentu, wyzwolenie naturalnej kreatywności oraz
propagowanie wiedzy
na temat spisów rolnych
.
Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (techniką dowolną)
prezentującej wyobrażenia dzieci dotyczące rolnika w świetle trwającego spisu
rolnego. Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: 4-6 lat i 7-9
lat w terminie od 5 do 25 października 2020 r. Sto osób, w każdej kategorii
wiekowej, których prace plastyczne zostaną dostarczone jako pierwsze zostanie
nagrodzonych atrakcyjnym zestawem gadżetów PSR 2020.

Zasady
uczestnictwa w Konkursie zostały szczegółowo opisane w Regulaminie, który wraz
z innymi dokumentami umieściliśmy na stronie:
https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/ w zakładce Konkurs Plastyczny „Rolnik jak malowany”. Rodzicu/Opiekunie,Aby
Twoje małoletnie dziecko mogło wziąć udział w konkursie wyślij w jego imieniu
skan lub zdjęcie samodzielnie wykonanej pracy plastycznej, skan lub zdjęcie
wypełnionej i czytelnie podpisanej Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 2 do
Regulaminu) wraz ze skanem lub zdjęciem czytelnie podpisanego Oświadczenia
przeniesienia praw autorskich (Załącznik nr 3 do Regulaminu) na adres e‑mail:
KONKURSYUSWaw@stat.gov.pl.

Zachęcamy do udziału,

                                                                                                           
Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie