Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Rekrutacja / Terminarz rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Terminy rekrutacji dla kandydatów z obwodu Gimnazjum nr 2 w Wołominie:

1.

Ogłoszenie listy uczniów klas VI szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 2, którzy z urzędu zostaną przyjęci do klasy pierwszej

25 maja 2015r.

2.

Składanie zgłoszenia ucznia do Gimnazjum nr 2

od 8.04.-do 8.05. 2015r.

3.

Składanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego

do 1 lipca 2015r.

do godz. 15.00

4.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Gimnazjum nr 2 w Wołominie

3.07.2015r. od godz. 14.00

Terminy rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu Gimnazjum nr 2 w Wołominie

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum

od 8.04.-do 8.05. 2015r.

2.

Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzonej przez Dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył oraz kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego

do 29 czerwca 2015r.

do godz. 14.00

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 w postępowaniu rekrutacyjnym

30 czerwca 2015r. do godz. 16.00

4.

Składanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego

do 1 lipca 2015r.

do godz. 15.00

5.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Gimnazjum nr 2 w Wołominie

3 lipca 2015r. od godz. 14.00

 


Pliki do pobrania

0
Procedura zgłaszania dzieci do oddz. przedszk. w szkole 2015,16

0
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego 2015,16