Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Szkoła / Aktualności

30-04-2015

Uroczyste otwarcie placu zabaw

Dzień 30 kwietnia 2015 roku z pewnością zapisze się w historii naszej szkoły jako wyjątkowy i niezwykły. Tego dnia bowiem, plac zabaw, który powstał przy naszej placówce w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, doczekał się uroczystego otwarcia.
 Tym samym, spełniło się marzenie wielu dzieci, rodziców i nauczycieli. 
Społeczność szkolna wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi zgromadziła się wokół nowego placu zabaw o godzinie 13.00, by dokonać uroczystego otwarcia. Tego dnia pogoda dopisywała a uśmiechy na twarzach dzieci świadczyły tylko o słuszności tego przedsięwzięcia. Uśmiech dziecka to najcenniejsza nagroda za włożony trud i wysiłek  tak wielu osób. Piękny i kolorowy plac zabaw stał się od tego dnia miejscem wspólnych i ciekawych zabaw.
Na początku uroczystości pani dyrektor Jolanta Gągała przywitała przybyłych gości. Przecięcia wstęgi dokonali: pani Burmistrz Elżbieta Radwan, ksiądz Stefan Szczygielski, uczniowie Anna Waracka z klasy 3a, Mateusz Kosiński z klasy 3b oraz pani dyrektor Jolanta Gągała. Następnie ksiądz wikary parafii świętego Józefa Robotnika Stefan Szczygielski, poświęcił nowy obiekt. Potem dzieci z naszej szkoły zaprezentowały zebranym gościom jak wiele radości przynosi im zabawa na nowym placu zabaw. Po krótkich przemówieniach pani Burmistrz Elżbiety Radwan oraz pani dyrektor Jolanty Gągały, goście zostali zaproszeni na uroczystość przygotowaną na sali gimnastycznej.
Na wstępie pani dyrektor powitała wszystkich przybyłych gości oraz serdecznie dziękowała wszystkim za współpracę i pomoc podczas powstawania placu zabaw. Drobne upominki oraz pisemne podziękowania 
otrzymali: Burmistrz Wołomina pani Elżbieta Radwan, Wiceburmistrz Wołomina pani Edyta Zbieć, dyrektor ZEASiP pani Halina Bonecka, prezes PWiK pan Paweł Solis, kierownik działu technicznego PWiK pani Marta Grzęda -Malinowska, społeczny inspektor nadzoru sanitarnego pan Andrzej Saulewicz, społeczny inspektor nadzoru budowlanego pan Piotr Saulewicz.
Ogromne zaangażowanie oraz udzielone wsparcie tak licznych osób, spowodowało, że plac zabaw miał szansę powstać. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z pobliskich miejsc zamieszkania, mogą swobodnie korzystać z nowego miejsca do zabawy.  
Następnie głos zabrała pani Burmistrz Elżbieta Radwan. Podczas swojego przemówienia zwróciła się do uczniów naszej szkoły, nie kryjąc zadowolenia z tego, że w Wołominie powstało kolejne miejsce, które przynosi radość dzieciom. Podczas uroczystości, głos zabrała także pani dyrektor Halina Bonecka, pan Paweł Solis, pani Małgorzata Posmyk prezes Oddziału Wołomin ZNP. Podczas swych przemówień każda z osób wyraziła swoją ogromną radość, że mogła w jakimś stopniu przyczynić się do tego, by dzieci miały wspaniałe miejsce do realizowania nauki poprzez zabawę, miejsca do beztroskich zabaw i relaksu. 
W następnej kolejności, uczniowie zaprezentowali dla zebranych gości, część artystyczną , by wyrazić swą wdzięczność i radość za nowe miejsce do zabaw. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz przepięknie tańczyły. Część artystyczna przygotowana przez nauczycieli dotyczyła tematycznie powstałego placu zabaw. 
Na zakończenie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców pan Michał Brej. 
Pani dyrektor zwróciła się również do grona pedagogicznego, dziękując za zaangażowanie i wsparcie w przygotowaniu całej uroczystości.
Po części oficjalnej, pani dyrektor Jolanta Gągała, zaprosiła gości na spotkanie z radą pedagogiczną. 


Pliki do pobrania

0
OTWARCIE PLACU ZABAW