Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Szkoła / Aktualności

09-03-2010

Turniej „Bliżej historii Wołomina”

„Bliżej historii Wołomina” – turniej wiedzy i sprawności dla uczniów klas I-III w Zespole Szkół nr 2 w Wołominie.

W ramach obchodów „Dni Wołomina”, już trzeci raz, dnia 4 marca 2010r. odbył się turniej sprawności i wiedzy dla uczniów klas I – III ze szkół podstawowych. Konkursy z zakresu wiedzy zostały przygotowane przez następujących nauczycieli: Krystynę Borkowską, Agnieszkę Zalewską, Annę Czubę i Monikę Eliasiak, zaś konkurencje sportowe przeprowadziły nauczycielki wychowania fizycznego: pani Magdalena Gałązka i pani Elżbieta Ołdak. Do rywalizacji przystąpiły trzyosobowe drużyny ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 7. Na uroczystości była obecna pani Halina Bonecka – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 – Jolanta Gągała, Bożena Gorczyńska i Małgorzata Przygoda, nauczyciele reprezentujący poszczególne szkoły i wchodzący w skład jury. Nie zabrakło również kibiców, którzy z wielki zapałem i zaangażowaniem dopingowali swoich zawodników.

Drużyny rywalizowały w konkurencjach z wiedzy o Wołominie i sportowych. Zawodom towarzyszyła atmosfera radosnej rywalizacji, uczniowie starali się osiągać jak najwyższe wyniki w poszczególnych konkurencjach, z zachowaniem zasad fair play. Każda z drużyn wykazała się dużym zakresem wiedzy na temat Wołomina, jak również sprawnością fizyczną. Poziom rywalizujących drużyn był wyrównany, dopiero dogrywka wyłoniła zwycięzców. Punktacja wyglądała następująco: I miejsce: SP 7 – 42,5 II miejsce: SP 4 - 42 III miejsce: SP 2 - 41 IV miejsce: SP 5 - 33 V miejsce: SP 4 - 27 Po ogłoszeniu wyników na zwycięzców czekały puchary oraz dyplomy, które zostały wręczone przez panią Dyrektor ZEASiP Halinę Bonecką i Panią Dyrektor Jolantę Gągałę. Na zakończenie pani Dyrektor Jolanta Gagąła pogratulowała zwycięzcom, podziękowała za serdeczną i życzliwą rywalizację oraz głośny doping kibiców. Agnieszka Zalewska Krystyna Borkowska Anna Czuba Monika Eliasiak