Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Szkoła / Aktualności

22-04-2021

NAUCZANIE od 26.04.2021 R.

NAUCZANIE OD 26 KWIETNIA 2021 R.Zgodnie z decyzją rządu dzieci w
wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i
Głównego Inspektoratu Sanitarnego.Uczniowie klas IV–VIII szkół
podstawowych do 30 kwietnia br. będą nadal uczyć się zdalnie. 
Uczniowie
klas I–III  uczą się do 30 kwietnia 2021 r. w systemie hybrydowym – klasy
1a, 2a, 3a – zdalnie, a 1b, 2b, 3b – stacjonarnie w szkole. Obowiązuje reżim sanitarny:
dystans, dezynfekcja, maseczka!!!Od 26 kwietnia 2021 r. dla uczniów korzystających
z dożywiania w bieżącym  r. szkolnym z oddziału
0, 1b, 2b, 3b będą wydawane obiady w stołówce szkolnej.  Przypominamy, że w stołówce
obowiązuje reżim sanitarny:
dystans, dezynfekcja, maseczka!!!