Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Biblioteka / Biblioteka

 W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 w bibliotece szkolnej został przeprowadzony gruntowny remont, dzięki czemu nasza biblioteka stała się nowoczesna i bardziej przyjazna dla uczniów i nauczycieli.

 

 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie  jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz wiedzy
o regionie.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

W skład biblioteki wchodzą:

1)   wypożyczalnia, w której gromadzi się, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego;

2)   czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego.

3)   nowoczesne Centrum Multimedialne z sześcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu oraz z urządzeniem wielofunkcyjnym

 

Do zadań biblioteki szkolnej należy:

1)   gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły;

2)   gromadzenie opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

3)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

4)   zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników;

5)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

6)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

7)   podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

8)   wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

9)   umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli;

10)         popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.                 


Pliki do pobrania

0
Zdjęcia