Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Świetlica / Świetlica

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie działa przede wszystkim w celu zapewnienia uczniom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych, stworzenia warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobieniu prac domowych.
Odbywają się tu także liczne zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.
Wyspecjalizowany i doświadczony personel stara się podejść do każdego dziecka w sposób indywidualny, by rozwijać ich zdolności i zainteresowania.
Dzieci każdego dnia są zaskakiwane ciekawymi zajęciami z różnych dziedzin.
Uczniowie chętnie korzystają z opieki świetlicowej ze względu na interesujące zajęcia i miłą domową atmosferę.
Poza rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań dzieci, wychowawcy starają się także uczyć współdziałania w grupie oraz umiejętności komunikowania się.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:
  • pomoc koleżeńska dla dzieci mniej zdolnych,
  • zajęcia plastyczne, techniczne,
  • gry i zabawy ruchowe,
  • zajęcia dydaktyczne podnoszące możliwości intelektualne dzieci,
  • zajęcia czytelnicze.
W każdym roku organizowane są liczne uroczystości okolicznościowe: Andrzejki, Wigilia, Mikołajki, Dzień Dziecka.

W sali znajdują się zabawki edukacyjne, klocki, gry planszowe, stół do piłkarzyków, piłki, skakanki, telewizor, dvd.

Każde dziecko posiada teczkę zawierającą wykonane przez siebie prace plastyczne, kredki i inne przybory do zajęć dydaktycznych.

W ramach zajęć ruchowych dzieci korzystają z boiska szkolnego i sali gimnastycznej.

Wychowawcy świetlicy pilnie strzegą bezpieczeństwa uczniów oraz czuwają nad ich rozwojem intelektualnym.

Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców/opiekunów wraz z początkiem roku szkolnego. W trosce o bezpieczeństwo dzieci rodzice zobowiązują się do wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu oraz jego odbiór przez inne osoby niż rodzice bądź prawni opiekunowie. Świetlica jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

Szanowni Państwo! 

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków zapisu dzieci z klas I-III

na świetlicę szkolną w okresie 

od 10 sierpnia 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r.

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony szkoły

www.sp2.wolomin.org lub w sekretariacie.

 


Pliki do pobrania

0
Ciekawe zajęcia w świetlicy

0
Świetlica szkolna

0
Wniosek - świetlica

0
Oświadczenie - świetlica

0
Upoważnienie - świetlica