Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza

Aleja Armii Krajowej 81
05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-59-43
e-mail sekretariat@sp2.wolomin.org

Korespondencja kierowana do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t .j: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) powinna zawierać co najmniej:
  • wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi,
  • jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • żądanie (opis przedmiotu sprawy),
  • oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie na podstawie art. 64 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego pozostawia się bez rozpoznania.

Pliki do pobrania

0

0

0

0

0

0

0

0