Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Rekrutacja / Formularze rekrutacyjne

Od roku szkolnego 2022/2023 nie będzie w naszej szkole oddziału przedszkolnego.

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

odbędzie się w dniach: 1 marca – 31 marca 2022 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Link do systemu rekrutacji http://gminawolomin.podstawowe.vnabor.pl  jest dostępny również na stronach ZEASiP i Urzędu Miasta od 1 marca 2022 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wypełnione zgłoszenie/wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć do wybranej szkoły podstawowej lub podpisać w systemie Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku w systemie Profilem Zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem zgłoszenia/wniosku i nie wymaga składania formy papierowej.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Burmistrza Nr 32/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 

1 marca
2022 r.

31 marca
2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

5 kwietnia 2022 r.
do godz. 11.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do szkoły publicznej, do której zostało zakwalifikowane, 
w formie oświadczenia 

5 kwietnia
2022 r.

22 kwietnia
2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

26 kwietnia 2022 r.
do godz. 11.00

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 

16 maja
2022 r.

20 maja
2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

24 maja 2022 r.
do godz. 11.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do szkoły publicznej, do której zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 

25 maja
2022 r.

27 maja
2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

30 maja 2022 r.
do godz. 11.00 


Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2022/2023Pliki do pobrania

0
Obwód SP2