Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Szkoła / Aktualności

31-12-2020

CKE - informatory o egzaminie ósmoklasisty


CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku


Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do
wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w
2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i
przeprowadzania egzaminów.Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/