Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Szkoła

Kadra Pedagogiczna

Marianna Bonisławska, matematyka
Elwira Bonisławska, język angielski
Anna Borowa, historia, język polski, wos
Katarzyna Borowska, język niemiecki
Anna Bujanowska-Kozłowska, wychowanie fizyczne
Karolina Bukowiec, wychowanie przedszkolne
Katarzyna Burza, kształcenie zintegrowane, muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
Grażyna Dobosz, świetlica
Agata Drążewska, biblioteka, język polski
Elżbieta Dylewska, matematyka
Jolanta Gągała, matematyka
Celina Gąsior, religia
Bożena Gorczyńska, pedagog
Agata Gromek, kształcenie zintegrowane
Anna Gutkowska, wychowanie fizyczne
Dorota Jachacy, język polski
Anna Kadrońska, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Małgorzata Kalbarczyk, kształcenie zintegrowane
Sylwia Konecka-Pszczółkowska, informatyka
Justyna Król, świetlica
Edyta Makowska, matematyka
Iwona Markowska, kształcenie zintegrowane
Grażyna Marszał, logopeda
Beata Michalik, biblioteka
Elżbieta Ołdak, technika, wychowanie fizyczne
Magdalena Pomianowska, religia
Michał Prętkiewicz, fizyka
Małgorzata Przygoda, kształcenie zintegrowane, wychowanie przedszkolne
Hanna Reszka, język polski
Anna Rowicka, kształcenie zintegrowane, plastyka
Marzena Rusiniak, geografia, przyroda
Emilia Stańczak, historia
Anna Świniarska, język angielski
Joanna Wojno, język angielski
Agnieszka Wróblewska, język polski, matematyka
Agnieszka Zalewska, kształcenie zintegrowane
Klaudia Zasłona, świetlica
Marzanna Zasońska, biologia, chemia
Maria Zielińska,
Ewa Żak, muzyka