Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Szkoła / Historia szkoły

Szkoła nasza rozpoczęła działalność w latach dwudziestych i przez długie lata mieściła się przy ul. Warszawskiej. Była to stara, przedwojenna kamienica pozbawiona nowoczesnych urządzeń grzewczych i sanitarnych. Mimo to, od pierwszych lat istnienia nauczycielom i uczniom udało się wytworzyć serdeczny, rodzinny klimat, tak często wspominany przez naszych absolwentów. Jesienią 1994 r. przeprowadziliśmy się do nowoczesnego budynku. Obszerny teren wokół szkoły zmieniał się dzięki naszym wysiłkom w przepiękne obiekty rekreacyjno-sportowe 22 listopada 1996 r. odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru, na którym po raz pierwszy ślubowaliśmy godnie reprezentować szkołę oraz kierować się w życiu ideami naszego Patrona. Dzięki ofiarności i wysiłkowi wielu naszych sponsorów mogliśmy z godnością i należnym szacunkiem przyjąć za swojego patrona Ignacego Łukasiewicza oraz poświęcić sztandar.

Z kart historii …

Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczęła działalność w latach dwudziestych ubiegłego wieku jako 7-mio klasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 (żeńska). Przez długie lata mieściła się przy ulicy Wileńskiej, na drugim piętrze starej, przedwojennej, dwupiętrowej kamienicy mieszkalnej, pozbawionej nowoczesnych urządzeń grzewczych i sanitarnych. Było tam osiem dużych pokoi mieszkalnych zwanych „salami”. Narożny pokój z balkonem stanowił kancelarię, pokój nauczycielski i skład pomocy naukowych. Była to szkoła żeńska, do której w latach 30-tych XX w. uczęszczało około 500 dziewcząt. Grono pedagogiczne składało się z dziesięciu nauczycielek, katechetki i prefekta. Z uwagi na dużą liczebność uczennic i słabe warunki lokalowe, w szkole uczono się na dwie zmiany. Zimą często zawieszano zajęcia z powodu silnych mrozów i częstych w tamtym okresie epidemii. Na terenie szkoły działał Skauting, gdzie zaszczepiano młodym wychowankom cnoty harcerskie i patriotyczne. Tradycją szkoły stało się organizowanie uroczystych apeli z okazji święta 11 Listopada i 3 Maja, w których uczestniczyli również mieszkańcy miasta. Życzliwe grono pedagogiczne wspomagało swoich podopiecznych przez dożywianie ubogich dzieci, czy też przygotowywanie świątecznych paczek ze słodyczami i odzieżą. Po lekcjach dzieci chętnie przychodziły do szkoły, żeby poczytać, odrobić lekcje i pogawędzić. Zawsze otoczone były opieką swoich nauczycieli. 7-mio klasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 (żeńska) działała przy ulicy Wileńskiej do wybuchu II wojny światowej. W latach okupacji i po zakończeniu działań wojennych szkoła funkcjonowała przy ulicy Miłej 22 - Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 jako placówka koedukacyjna. W latach 50-tych siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 mieściła się przy ulicy Warszawskiej 9. W „starej dwójce” zajęcia lekcyjne trwały aż do 1994 r. Jesienią tego roku siedzibę szkoły przeniesiono do nowoczesnego budynku, mieszczącego się przy Al. Armii Krajowej 81.

Uczniowie zyskali nie tylko wspaniałe warunki do nauki, m.in. nowoczesną pracownię komputerową, ale także olbrzymi teren wokół szkoły do zajęć rekreacyjno – sportowych. W 1996 r. uchwałą Rady Miejskiej nadano szkole imię Ignacego Łukasiewicza. Na uroczystości nadania imienia poświęcono sztandar, na który po raz pierwszy uczniowie ślubowali godnie reprezentować szkołę. Dokonano także otwarcia nowej sali gimnastycznej. 1 IX 1999r. powstało Gimnazjum nr 2, a w roku 2000 placówka przekształciła się w Zespół Szkół nr 4, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza i Gimnazjum nr 2. Od 1 IX 2003r. funkcjonujemy jako Zespół Szkół nr 2. Obydwie szkoły swoim rejonem obejmują osiedla: „Nafta”, „Sławek” i Nową Wieś. Szkoła owocnie współpracuje z patronackim zakładem Naftgaz oraz czynnie uczestniczy w ogólnopolskich sesjach szkół, noszących imię I. Łukasiewicza. „Dwójka” integruje środowisko lokalne poprzez organizację: festynów rodzinnych, turniejów sportowych, konkursów i zawodów wiedzy o charakterze międzyszkolnym. Utrzymujemy również tradycje szkoły związane z propagowaniem idei krzewienia wśród młodzieży cnót harcerskich i patriotycznych.